Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Články a aktuality » Dr. Fra Slavko Barbarič, OFM

Dr. Fra Slavko Barbarič, OFM

Životopis

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

In memoriam

Fra Slavko Barbarić zemřel 24. listopadu 2000 v 15,30 hod. Poté, co dokončil pobožnost křížové cesty, kterou každý pátek obvykle vedl pro farníky a poutníky na Križevaci, pocítil bolesti. Usedl na kámen, prudce ulehl na zem, ztratil vědomí a odevzdal duši Pánu.

Fra Slavko Barbarić se narodil 11. března 1946 v rodině Marka a Lucie, rozené Stojićové, v Dragićině. Navštěvoval osmiletou školu v Čerinu a gymnázium v Dubrovníku. Do františkánského řádu vstoupil na Humaci 14. července 1965. Slavné sliby složil 17. září 1971. Na kněze byl vysvěcen 19. prosince 1971. Studoval v Sarajevu, Grazu i Freiburgu. Studie dokončil v Grazu (Rakousko) a dosáhl hodnosti magistra.

Po pěti letech pastoračního působení v hercegovinské provincii ve farnosti Čapljina odchází v roce 1978 na další studia do Freiburgu, kde v roce 1982 získal doktorát v oblasti náboženské pedagogiky a titul psychoterapeut. Jako františkánský kněz působil v Čapljině od roku 1973 do roku 1978. Od jara 1982 do září 1984 působil v Mostaru jako katecheta studentů, vedl modlitební semináře u řeholnic v Bílém poli u Mostaru. Kvůli plodné práci s mladými a dnům školy modlitby, které studenti mimořádně přijímali, začala tehdejší komunistická vláda fra Slavka pronásledovat. V těch těžkých chvílích vlivný kardinál Franjo Kuharić chránil otce Slavka v jeho činnosti.

Vzhledem k znalosti hlavních evropských jazyků, vedle povinností ve farnostech, ve kterých působil, pracoval otec Slavko neúnavně v Medžugorji s poutníky, a to již od svého návratu ze studií v roce 1982. Do Medžugorje byl oficiálně přeložen v roce 1983. Na přání biskupa Žaniće je v r.1985 přeložen do farnosti Blagaj a v r. 1988 na Humac, kde vykonával funkci kaplana a pomocného novic- mistra.

Počátkem války v Bosně-Hercegovině, kdy všichni starší františkáni odešli do Tučepů jako uprchlíci na výslovné schválení + fra Drage Tolje, tehdejšího provinciála, zůstal fra Slavko v Medžugorji.

Od počátku svého působení v Medžugorji se zabýval spisovatelskou prací. Psal knihy s duchovním obsahem: Modlete se srdcem, Dej mi své raněné srdce, Slavte mši svatou srdcem, Ve škole lásky, Klanějte se mému synu srdcem, S Ježíšem a s Marií vzhůru na Golgotu ke vzkříšení, Modlete se společně radostným srdcem, Matko, veď nás k míru, Následuj mne srdcem, Rozhovory a Postěte se srdcem, která je vydávána v těchto dnech. Knihy fra Slavka Barbariće jsou přeložené do dvaceti jazyků a tisknuté ve více než 20 milionech výtisků po celém světě.

Kromě knih uveřejňoval články v různých časopisech a revuích. Redigoval "Bilten sv. Franje u Čapljině", spolupracoval na Kršnom zavičaju, Glasu mira a v radiostanici "Mir" v Medžugorji.

Kromě spisovatelské činnosti neúnavně přednášel poutníkům, vedl eucharistická klanění, modlitby před křížem, modlitbu růžence na kopci Podbrdu a pobožnosti křížové cesty na Križevaci, kde se také uzavřel jeho pozemský život. Vedl zvláštní každoroční setkání pro kněze a pro mladé, v provinčním domě "Domus pacis" vedl semináře půstu a modlitby.

Pro veliké strádání ve válce založil a vedl sdružení pro výchovu a péči "Majčino selo", ve kterém již nyní žije více než 60 osob (váleční sirotci, děti z rozpadlých rodin, dívky-matky, též staré, nezaopatřené osoby a nemocné děti). Jestli někdo uměl milovat děti, pak to byl otec Slavko. A maličcí milovali jeho. Stále byli kolem něho a on je vždycky uměl nějakým způsobem kolem sebe shromáždit. Právě jako Ježíš!

Jeho psychoterapeutické vzdělání a výchova mu umožnily práci se závislými na drogách v komunitě "Cenacolo" , kterou založila sestra Elvíra, a to zvláště v jejich domě "Campo della Vita" (Pole života) v Medžugorji. Pomoc dobrodinců z celého světa se snažil usměrnit do dvou fondů, do Fondu dětem obránců padlých ve vlastenecké válce a do Fondu přátel talentů - na pomoc mladým studentům.

Těžké je vybrat a zdůraznit cokoli ze života tohoto velikého a neobyčejného člověka, ale kdybychom se přesto snažili to udělat, bylo by to jistě ono období z jeho života, které trávil v Medžugorji. Fra Slavko procestoval křížem krážem svět při šíření Mariina poselství míru a usmíření. Byl duší a srdcem mírového hnutí, které se zrodilo v Medžugorji před 19 a půl rokem. Zdobily ho mimořádné osobní vlastnosti, znalost jazyků, lehkost komunikace s lidmi, vzdělanost, prostota, starost a péče o člověka v nouzi, nevyčerpatelná energie, o které bylo až těžko uvěřit, že jí tolik nějaký člověk může mít, píle, a nade všechno zbožnost, pokora a láska. Hodně se modlil a postil a Pannu Marii miloval dětinnou láskou. To ve skutečnosti bylo i obsahem jeho života: modlitbou a půstem lidské duše přivádět k Bohu skrze Marii - Královnu míru.

Žít v jeho blízkosti se zdálo být trochu neskutečné - on byl zde ve světě a současně také mimo svět. V jeho blízkosti se slova Ježíšovy velekněžské modlitby přetvářela ve skutečnost: "Oni nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slova jsou pravda. Jako Ty jsi mne poslal do světa, i já je posílám do světa. Já sebe sama posvěcuji za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou..." (J 17, 16-19).

Medžugorje, 25. 11. 2000. M. Dugandžić

Bibliografie

 • BARBARIĆ, Slavko, Slijedi me srcem, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Molite srcem, Župni ured Medjugorje, Medjugorje, 1994.
 • BARBARIĆ, Slavko, Molite srcem (Molitveni priručnik), Zagreb, 1987.
 • BARBARIĆ, Slavko, Razgovori, Sveta baština, Duvno 1990.
 • BARBARIĆ, Slavko, Daj mi svoje ranjeno srce, Župni ured Medjugorje,
 • BARBARIĆ, Slavko, Put križa, Župni Ured Medjugorje
 • BARBARIĆ, Slavko, Slavite Misu srcem, Župni ured Medjugorje
 • BARBARIĆ, Slavko, U školi ljubavi, Medjugorje, 1993.
 • BARBARIĆ, Slavko, Biseri ranjena srca, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Molite zajedno radosna srca, Informativni centar MIR Medjugorje, 1999.
 • BARBARIĆ, Slavko, Klanjajte se srcem mome Sinu, Župni ured Medjugorje
 • BARBARIĆ, Slavko, Postite srcem, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje 2000.
 • BARBARIĆ, Slavko, Slavite misu srcem, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Susreti i iskustva u Međugorju, knjiga II. Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 2002.
 • BARBARIĆ, Slavko, Susreti i iskustva u Međugorju, knjiga III. Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 2002.
 • BARBARIĆ, Slavko, Gebetbuch für Medjugorje Pilger, Verlag Styria, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Gebetbuch für Medjugorje Pilger, Medjugorje,
 • BARBARIĆ, Slavko, Bidt met het hart, Mariacentrum, Maastricht, Nederland,1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Modli se Srdcem! RKT Župni Ured Medjugorje
 • BARBARIĆ, Slavko, Módlcie se Sercem, Maria Balewiczowa, Kraków, 1989.
 • BARBARIĆ, Slavko, Imádkozzatok Szívvel!, Kiadó, Medjugorjei Plébánia
 • BARBARIĆ, Slavko, Magdasal Nang Taos-Puso! Claretian Publications, Manila
 • BARBARIĆ, Slavko, Prega amb el cor! Imprés a Unigragic-St.Agustí, Igualada.
 • BARBARIĆ, Slavko, Fasta, Vettertryck AB, Jönköping, 1990.
 • BARBARIĆ, Slavko, Fasten, Gebetsaktion Medjugorje, Wien, 1991.
 • BARBARIĆ, Slavko, Das Brot der Armen, Eine Anregung für Christen zum Fasten, Parvis Verlag, Hauteville, CH, 1986.
 • BARBARIĆ, Slavko, Het Brood der Armen, Uitnodiging tot vasten ann de Kristenem
 • BARBARIĆ, Slavko, Beichte (Gib mir dein verwundetes Herz) Gebetsaktion Medjugorje, Wien, 1991.
 • BARBARIĆ, Slavko, Eucharistie, Medjugorje, Juni 1993.
 • BARBARIĆ, Slavko, Gebetbuch, Medjugorje, Juli 1994.
 • BARBARIĆ, Slavko, Schule der Liebe, Medjugorje, November 1993.
 • BARBARIĆ, Slavko, Bidt met het Hart, Mariacentrum, Nederland, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Geef mij je gewonde hart, LJM Bakema-Swagemakers, 1991
 • BARBARIĆ, Slavko, Bed med hjertet, Sognekontoret Blagaj,1992.
 • BARBARIĆ, Slavko, Medjugorje Raste, Marija z laiki siri mir, Plamen, Slavonski Brod, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Give Me Your Wounded Heart, Parish Office Medjugorje, 1991.
 • BARBARIĆ, Slavko, Celebrate Mass With Your Heart, Library of Congress, 1994.
 • BARBARIĆ, Slavko, Pray With the Heart, Parish Office Medjugorje, 1990.
 • BARBARIĆ, Slavko, Fasting, Franciskan University Press, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, The Way of the Cross, Parish Office Medjugorje, 1989.
 • BARBARIĆ, Slavko, Ve kole matky bozí v Medzugorji,1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Priez avec le coeur, Editions Messages de Paix, Montreal, Canada, 1989.
 • BARBARIĆ, Slavko, Donne-moi ton coeur blessé, Corporation Messages de Paix, Québec, 1991.
 • BARBARIĆ, Slavko, Célébrez la messe avec le coeur, Sciences et Culture Inc., Montreal, Canada, 1994.
 • BARBARIĆ, Slavko, Pregate col cuore! Medjugorje, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Via Crucis, P.Urbano Pittiglio, Tooco da Casauria, Italia,
 • BARBARIĆ, Slavko, Dammi il tuo cuore ferito, Medjugorje,1987.
 • BARBARIĆ, Slavko, Il Digiuno, Medjugorje & Tocco Casauria, PE, Italia.
 • BARBARIĆ, Slavko, Celebrate la messa col cuore, Edizione Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko, Adorate, col cuore mio Figlio, Ed. Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko, Chiamati alla santità, Pellegrinaggio-Ritiro per coniugi a Medjugorje, Ed. Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko, Alla scuola dell’amore, Ed. Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko - URBANO, “ ... afferrate il rosario”, Ed. Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko, Conversando dal mondo a colloquio con noi, Ed. Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko, Ora con el Corazon, Medjugorje, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Ora con el Corazon, Editorial Progreso,S.A., Mexico, 1989.
 • BARBARIĆ, Slavko, El Ayuno, Medjugorje,1991.
 • BARBARIĆ, Slavko, Escuela del Amor, Medjugorje, 1994.
 • BARBARIĆ, Slavko, Dame tu Corazon Herido
 • BARBARIĆ, Slavko, Celebra la Misa con el Corazon, Medjugorje, 1993.
 • BARBARIĆ, Slavko, Via-Sacra, Rainha de Paz, Rua Francisca Miquelina, SP, 1990.
 • BARBARIĆ, Slavko, Retiro no Brasil, Secretariado N. Sa. Rainha da Paz, São Paulo, S.P., 1989.
 • BARBARIĆ, Slavko, Rezem com a Coração, Secretariado de nossa Senhora, Rainha da Paz, Rua Francisca Miquelina, S.P.
 • BARBARIĆ, Slavko, Suis-moi avec le coeur, Centre d'information MIR Medjugorje, Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Daj mi swoje zranione serce, Wydanictwo Zakonu Pijarow, Krakow, 1992.
 • BARBARIĆ, Slavko, Betet meinen Sohn mit dem Herzen, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Madre! Guida i nostri cuori alla pace!, Edizioni segno, Udine, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Des perles au coeur blesse, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ SLAVKO, Prega amb el cor, Impres a Unigrafic - St. Augusti, 66 - Igualada
 • BARBARIĆ, Slavko, Seguimi col cuore, Informativni centar MIR Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Droga Krzyzowa, Edizioni Medjugorje, Tocco di Casauria.
 • BARBARIĆ, Slavko, Nasladuj mnie sercem, Informativni centar MIR Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Eucharistia, Slavite omšu srdcom, Marianski centar Medđugorie, Bratislava, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Follow me with your hearth, Informativni centar MIR, Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Adore my son with your hearth, Župni ured, Medjugorje
 • BARBARIĆ, Slavko, In the School of Love, Faith publishing company, Milford, OH
 • BARBARIĆ, Slavko, Mother, lead us to peace, Nicolas Maria Eltz, 1995.
 • BARBARIĆ, Slavko, Be similar to my hearth, Informtivni cenatr MIR Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Meditations of the Rosary
 • BARBARIĆ, Slavko, Der Kreuzweg, Informativni centar MIR Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, A l'Ecole de l'amour, Župni ured Medjugorje, 1993.
 • BARBARIĆ, Slavko, Folge mir mit deinem Herzen, Informativni centar MIR Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Adorez mon fils avec le coeur, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Slijedi me srcem, Informativni centar MIR Medjugorje, 1996.
 • BARBARIĆ, Slavko, Biseri ranjenega srca, MIR - ODMEV Međugorja, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Las Perlas del corazon herido, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Perlen des verwundeten Herzens, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Pearls of the wounded heart, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Madre guida i nostri cuori alla pace!, Edizioni Segno, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Perle di un cuore ferito, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Add nekem megsebzeit, Budapest
 • BARBARIĆ, Slavko, Aanbid mijn Zoon met je hart, MI KA EL, Geldermalsen
 • BARBARIĆ, Slavko, Parles van het gewonde Hart, MI KA EL, Geldermalsen
 • BARBARIĆ, Slavko, Adorujcie sercem mojego Syna, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, V šoli ljubezni, MIR - ODMEV Međugorja, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Kersztut
 • BARBARIĆ, Slavko, Pregate col cuore, Informativni centar MIR Medjugorje, 1999.
 • BARBARIĆ, Slavko, Pregate insieme con cuore gioiso, Informativni centar MIR Medjugorje, 1999.
 • BARBARIĆ, Slavko, A l’ecole de l’amour, Informativni centar MIR Medjugorje, 1999.
 • BARBARIĆ, Slavko, Pray with the heart, Informativni centar MIR Medjugorje, 2000.
 • BARBARIĆ, Slavko, Perly o zranionym sercu, Informativni centar MIR Medjugorje, 2000.
 • BARBARIĆ, Slavko, Folge mir mit deinem Herzen, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 2001.
 • BARBARIĆ, Slavko, Bez matki jestesmy sierotami, Poligrafia Kurii Prowincjalnej Zakonu Pijarow, Krakow, 1999.
 • BARBARIĆ, Slavko, Betet gemeinsam mit frohem Herzen, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje2001.
 • BARBARIĆ, Slavko, Fast with the Heart, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 2001.
 • BARBARIĆ, Slavko, Digiunate con il cuore, p. URBANO PITTIGLIO, TOCCO DA CASAURIA, PESCARA, ITALIJA, 2001.
 • BARBARIĆ, Slavko, Poruka za sadašnji trenutak, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje2001.
 • BARBARIĆ, Slavko, Celebrez la messe avec le coeur, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 1999.
 • BRABARIĆ, Slavko, Suis-moi avec le coeur, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 2002.
 • BARBARIĆ, Slavko, Perly Raneneho srdce, Verite Praha, 1999.

Status: 08/2002

 


 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]