Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Články a aktuality » Medžugorské adorace ve Vojvodině

Medžugorské adorace ve Vojvodině

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

V maďarské zemědělské farnosti sv. Petra a Pavla v místě Male Pijace ve Vojvodině žije asi 2000 farníků. V kostele se každý čtvrtek večer koná klanění před Nejsvětější svátostí oltářní. Modlitební meditace jsou sledovány z Medžugorje díky radiostanici Mir Medžugorje. Pokud není z Medžugorje tlumočeno do Maďarštiny tlumočí se přímo ze studia v Novém sadu.

V maďarské zemědělské farnosti sv. Petra a Pavla v místě Male Pijace ve Vojvodině žije asi 2000 farníků. V kostele se každý čtvrtek večer koná klanění před Nejsvětější svátostí oltářní. Modlitební meditace jsou sledovány z Medžugorje díky radiostanici Mir Medžugorje. Pokud není z Medžugorje tlumočeno do Maďarštiny tlumočí se přímo ze studia v Novém sadu.

Farář O. József Széll přijel na pouť do Medžugorje začátkem října 2006 se svými farníky a vyprávěl nám jak se v jeho farnosti modlí za mír.

V devadesátých letech, kdy v bývalé Jugoslávii začala válka se v naší diecézi rozhodlo, že se každý týden ve čtvrtek budeme přede mší svatou modlit za mír. Tehdy jsem se rozhodl, že se s farníky budeme každý čtvrtek přede mší svatou klanět před Nejsvětější svátostí oltářní.

25. března 1999 v noci, když se NATO rozhodlo bombardovat Srbsko, náš Svatý otec, Jan Pavel II. prosil celý svět, aby se modlil za nás a za mír u nás. Tehdy jsme viděli, že když jsou všichni křesťané vyzváni k modlitbě za naši svobodu, pak my se musíme modlit ještě víc. Tehdy jsem oznámil svým farníkům, že budeme mít každý den přede mší svatou hodinové klanění. Přijali to. Trvalo to až do skončení bombardování v polovině července. Zpočátku nás bylo 10 až 20. Školy byly zavřené, děti neměly vyučování, ale na náboženství chodily. Najednou začaly samy od sebe přicházet ve skupinkách na klanění k naší veliké radosti, protože přítomnost dětí nám dodávala ještě větší sílu k vytrvalosti.

Když bombardování skončilo, rozhodli jsme, že budeme pokračovat v modlitbě za mír tím, že před mší svatou se pomodlíme růženec.

V jubilejním roce 2000 jsme také měli každý čtvrtek přede mší svatou hodinovou adoraci. V roce 2003 nás křesťany Jan Pavel II. znovu žádal, abychom se modlili za mír vzhledem k situaci na blízkém východu.

A tak máme od toho roku znovu společné čtvrteční adorace. V loňském roce, když se slavil Rok Eucharistie, jsme to přirozeně slavili společným klaněním každý čtvrtek.

V srpnu 2005, jsme my kteří jsme blízko Subotice slyšeli, že prostřednictvím „Radia Maria“ (FM 94,2 MHZ) můžeme každý čtvrtek sledovat společné klanění z kostela sv. Jakova v Medžugorji. Tehdy se katecheté a já rozhodli, že přes to, že před mší svatou máme společnou adoraci s věřícími od 17,30-18,30 hod. – budeme Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní věnovat i tu hodinu ve společenství s poutníky a věřícími v Medžugorji. Po několika týdnech jsme navrhli všem věřícím i tuto hodinu adorace od 20 do 21 ( od 19 do 20 v zimním čase). Oni to přijali a tak to od té doby děláme každý týden ke slávě Boží a ke cti Matky Boží a za spásu duší. Ať mír zavládne ve všech lidských srdcích!

Když není překlad do maďarštiny v samotném Medžugorje, je překlad ze studia Radia Maria, které přenáší klanění. S velikou láskou nám tlumočí Terezija. Kromě čtvrtku máme klanění ještě i každou první sobotu za odpuštění hříchů ve světě.

V roce 1992 jsem byl ve Fatimě a od té doby každý rok v květnu, červnu, červenci, srpnu, září a říjnu, vždy 13. v měsíci máme také hodinu klanění a po mši svaté procesí se sochou Matky Boží Fatimské.

 


 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]