Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 1999 [O]
"Drahé deti! Dnes vám ďakujem, že prežívate a svojím životom dosvedčujete moje posolstvá. Milé deti, buďte silné a modlite sa, aby vám modlitba dala silu a radosť. Len tak bude každý z vás mojím a ja ho povediem cestou spásy. Milé deti, modlite sa a dosvedčujte svojím životom moju prítomnosť na tomto mieste. Nech sa vám každý deň stane radostným svedectvom Božej lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. máj 1999 [O] (Mesačné)
25. júl 1999 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou