Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 1999 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa obrátili a pevnejšie verili v Boha. Hľadáte, milé deti, pokoj a modlíte sa rozličnými spôsobmi, avšak ešte ste nedali svoje srdce Bohu, aby ho naplnil svojou láskou. Teda preto som s vami, aby som vás poučila a priblížila Božej láske. Ak milujete Boha nado všetko, bude pre vás ľahké modliť sa a otvoriť mu srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. apríl 1999 [O] (Mesačné)
25. jún 1999 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou