Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 1999 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti, buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Pôstom a modlitbou dosvedčujte, že ste moji a že prežívate moje posolstvá. Modlite sa a žiadajte! Modlím sa a prihováram sa za vás pred Bohom, aby ste sa obrátili, aby váš život a vaše správanie boli vždy kresťanské. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. marec 1999 [O] (Mesačné)
25. máj 1999 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou