Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 1989 [O]
"Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste prežívali posolstvá, ktoré som vám dávala v uplynulých ôsmich rokoch. Tento čas je časom milosti a ja si želám, milé deti, aby Božia milosť bola pre každého jednotlivca veľká. Žehnám vás a milujem vás zvláštnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. máj 1989 [O] (Mesačné)
25. júl 1989 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou