Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 1. január 1987 [O]
"Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých pozvať, aby ste v novom roku prežívali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, viete, že som kvôli vám zostala tak dlho, aby som vás naučila, ako máte kráčať na ceste svätosti. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania a žite podľa posolstiev, ktoré vám dávam, lebo to robím s veľkou láskou k Bohu i k vám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. december 1986 [O] (Týždenné)
8. január 1987 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou