Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 23. október 1986 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. Zvlášť vás pozývam, drahé deti, aby ste sa modlili za pokoj. Bez vašich modlitieb, drahé deti, nemôžem vám pomôcť, aby sa splnilo posolstvo, ktoré mi dal Pán pre vás. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe spoznali, čo vám Boh dáva. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

16. október 1986 [O] (Týždenné)
30. október 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou