Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 10. apríl 1986 [O]
"Drahé deti! Chcem vás pozvať, aby ste rástli v láske. Kvet nemôže bez vody normálne rásť. Preto ani vy, drahé deti, nemôžete rásť bez Božieho požehnania. Deň čo deň musíte prosiť o požehnanie, aby ste správne rástli a aby ste všetky práce vykonávali s Bohom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

3. apríl 1986 [O] (Týždenné)
17. apríl 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou