Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 27. marec 1986 [O]
"Drahé deti! Chcem sa vám poďakovať za všetky obety a pozývam vás na najväčšiu obetu, obetu lásky. Bez lásky nemôžete pochopiť ani mňa ani môjho Syna. Bez lásky nemôžete porozprávať svoje skúsenosti iným. Preto vás pozývam, drahé deti, aby ste začali v sebe živiť lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

20. marec 1986 [O] (Týždenné)
3. apríl 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou