Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 28. november 1985 [O]
"Drahé deti! Chcem sa poďakovať všetkým za všetko, čo ste urobili pre mňa. Zvlášť mladým! Prosím vás, drahé deti, aby ste uvedomele pristupovali k modlitbe. V modlitbe spoznáte Božiu veľkosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

21. november 1985 [O] (Týždenné)
5. december 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou