Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 26. september 1985 [O]
"Drahé deti! Ďakujem vám za všetky modlitby. Ďakujem vám za všetky obety. Chcem vám povedať, drahé deti, aby ste nanovo prežívali posolstvá, ktoré vám dávam. Zvlášť sa postite, lebo pôstom dosiahnete, že sa uskutoční celý plán, ktorý má Boh s Medžugorím. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

20. september 1985 [O] (Týždenné)
3. október 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou