Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 22. august 1985 [O]
"Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že Boh na vás chce dopustiť pokušenia, ktoré môžete prekonať modlitbou. Boh vás skúša v každodennej práci. Teraz sa modlite, aby ste pokojne odolávali každému pokušeniu. Zo všetkého, čo vás Boh skúša vyjdite otvorenejší Bohu a predstúpte pred Boha s láskou! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

15. august 1985 [O] (Týždenné)
29. august 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou