Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 21. december 1984 [O] - (piatok)
Vianočné posolstvo, ktoré dala Matka Božia prostredníctvom Jeleny Vasiljovej:
"Želám si, aby ste boli kvetom, ktorý bude kvitnúť na Vianoce pre Ježiša, kvetom, ktorý neprestane kvitnúť, keď sa skončia Vianoce. Želám si, aby vaše srdcia boli Ježišovými pastiermi. "

20. december 1984 [O] (Týždenné)
27. december 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou