Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2021 [O]
"Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Deti moje, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, pretože plodom modlitby sú radosť a viera, bez ktorej nemôžete žiť. Dnešné požehnanie, ktoré vám dávame, prinášajte do svojich rodín a obohaťte všetkých tých, s ktorými sa stretnete, aby pocítili milosť, ktorú prijímate. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. december 2021 [O] (Ročné)
25. január 2022 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou