Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2021 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s farbami jari svedčili o svojej viere. Nech je to viera, nádej i odvaha. Milé deti, nech sa vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii, a to ani v tomto čase skúšky. Odvážne kráčajte so vzkrieseným Kristom k nebu, ktoré je vaším cieľom. Ja vás sprevádzam na tejto ceste svätosti a všetkých vás vkladám do svojho Nepoškvrneného Srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. marec 2021 [O] (Mesačné)
25. máj 2021 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou