Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2018 [O]
"Drahé deti! Prinášam vám môjho Syna Ježiša, ktorý je Kráľ pokoja. On vám dáva pokoj a nech nie je len pre vás, ale, deti moje, prinášajte ho druhým v radosti a pokore. Ja som s vami a modlím sa za vás v tomto milostivom čase, ktorý vám chce Boh darovať. Moja prítomnosť je znakom lásky tu, kým som s vami, aby som vás chránila a viedla k večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. december 2018 [O] (Ročné)
2. január 2019 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou