Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2018 [O]
"Drahé deti! Aj príroda vám poskytuje znamenia svojej lásky prostredníctvom plodov, ktoré vám dáva. I vy ste mojím príchodom dostali hojnosť darov a plodov. Milé deti, nakoľko ste odpovedali na moje pozvanie, to vie Boh. Ja vás pozývam: nie je neskoro, rozhodnite sa pre svätosť a život s Bohom v milosti a pokoji! Boh vás požehná a dá vám stonásobne, ak v neho dúfate. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. september 2018 [O] (Mimoriadne)
2. október 2018 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou