Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2017 [O]
"Drahé deti! Buďte modlitbou a odbleskom Božej lásky pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a Božích prikázaní. Milé deti, buďte verní a rozhodní v obrátení a pracujte na sebe, aby pre vás bola svätosť života pravdou. A povzbudzujte sa v dobre prostredníctvom modlitby, aby váš život na zemi bol príjemnejší. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. júl 2017 [O] (Mimoriadne)
2. august 2017 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou