Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2016 [O]
"Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím vás stratených i v srdci nemáte modlitbu ani radosť.Vráťte sa k modlitbe, deti moje, postavte Boha na prvé miesto a nie človeka. Nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam. Deti moje, nech tento čas – každý deň bude pre vás viac hľadaním Boha v tichosti vášho srdca. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. júl 2016 [O] (Mimoriadne)
2. august 2016 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou