Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2015 [O]
"Drahé deti! Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých pozývam: modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia, milé deti, aby vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete radosťou druhým. Vaše svedectvo bude silné a všetko, čo konáte, bude popretkávané Božou nežnosťou. Som s vami a prosím za vás a vaše obrátenie, až kým nedáte Boha na prvé miesto. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. máj 2015 [O] (Mimoriadne)
2. jún 2015 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou