Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2013 [O]
"Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých pozývam, aby ste žili svoju vieru a dosvedčovali ju srdcom a príkladom v každej podobe. Deti moje, rozhodnite sa byť ďaleko od hriechu a pokušenia; nech je vo vašich srdciach radosť a láska k svätosti. Ja vás, deti moje, milujem a sprevádzam vás svojím príhovorom pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. júl 2013 [O] (Mimoriadne)
2. august 2013 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou