Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2013 [O]
"Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, len sa modlite, až sa vaše srdce otvorí vo viere ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Toto je čas milosti, ktorý vám dáva Boh skrze moju prítomnosť a vy ste ďaleko od môjho srdca. Preto vás pozývam na osobné obrátenie a rodinnú modlitbu. Nech je vám Sväté písmo vždy povzbudením. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. apríl 2013 [O] (Mimoriadne)
2. máj 2013 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou