Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2013 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je vaša modlitba silná ako mohutná skala, až kým sa svojím životom nestanete svedkami. Dosvedčujte krásu svojej viery. Som s vami a prihováram sa u svojho Syna za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. január 2013 [O] (Mimoriadne)
2. február 2013 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou