Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2010 [O]
"Drahé deti! V tomto milostivom čase, keď sa aj príroda pripravuje, aby vydala najkrajšie farby v roku, pozývam vás, milé deti, otvorte svoje srdcia Bohu Stvoriteľovi, aby vás on premenil a formoval na svoj obraz, aby sa všetko dobro, ktoré zaspalo vo vašom srdci, prebudilo do nového života a túžby po večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. február 2010 [O] (Mimoriadne)
2. marec 2010 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou