Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2009 [O] - Výročné posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárovi Jakubovi
"Drahé deti! Všetok tento čas, v ktorom mi Boh osobitným spôsobom dovoľuje, aby som bola s vami, vás chcem viesť cestou, ktorá vedie k Ježišovi a vašej spáse. Milé deti moje, iba v Bohu môžete nájsť spásu, a preto vás zvlášť v tento milostivý deň s malým Ježišom v náručí pozývam - dovoľte Ježišovi, aby sa narodil vo vašich srdciach. Iba s Ježišom v srdci môžete kráčať cestou spásy a večného života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. december 2009 [O] (Mesačné)
1. január 2010 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou