Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2007 [O]
"Drahé deti! S veľkou radosťou vám prinášam Kráľa pokoja, nech vás on požehná svojim požehnaním. Pokloňte sa mu a darujte čas Stvoriteľovi, za ktorým túži vaše srdce. Nezabúdajte, že ste pútnici na tejto zemi a že veci vám môžu dať malé radosti, avšak prostredníctvom môjho Syna je vám darovaný večný život. Preto som s vami, aby som vás viedla k tomu, za čím túži vaše srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. december 2007 [O] (Ročné)
2. január 2008 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou