Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2007 [O]
"Drahé deti! Boh ma poslal medzi vás z lásky, aby som vás viedla po ceste spásy. Mnohí ste si otvorili svoje srdcia a prijali ste moje posolstvá, ale mnohí ste sa stratili na tejto ceste a nikdy ste nespoznali celým srdcom Boha lásky. Aj preto vás pozývam, aby ste vy boli láskou a svetlom, kde je tma a hriech. Som s vami a všetkých vás žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. október 2007 [O] (Mimoriadne)
2. november 2007 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou