Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2006 [O]
"Drahé deti! Aj dnes som s vami a všetkých vás pozývam k úplnému obráteniu. Rozhodnite sa pre Boha, milé deti, a nájdete v Bohu pokoj, ktorý hľadá vaše srdce. Nasledujte životy svätých a nech vám budú príkladom a ja vás všetkých budem povzbudzovať, kým mi Všemohúci dovolí byť s vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. august 2006 [O] (Mesačné)
25. október 2006 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou