Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2005 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vám prinášam v náručí malého Ježiša Kráľa pokoja, aby vás požehnal svojím pokojom. Milé deti, dnes vás osobitne pozývam, aby ste boli mojimi nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Boh vás požehná. Milé deti, nezabúdajte, som vaša matka. Všetkých vás žehnám osobitným požehnaním s malým Ježišom vo svojom náručí. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu


25. november 2005 [O] (Mesačné)
25. december 2005 [O] (Ročné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou