Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2005 [O]
"Drahé deti! V tomto milostivom čase znovu vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, za jednotu kresťanov, aby všetci boli jedno srdce. Jednota sa uskutoční medzi vami, nakoľko sa budete modliť a odpúšťať. Nezabúdajte: láska zvíťazí len vtedy, keď sa modlíte a otvoríte si svoje srdcia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu


25. december 2004 [O] (Ročné)
25. február 2005 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou