Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 1999r. [O] - r.
Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dziatki, z radością nieście pokój i miłość temu niespokojnemu światu. Przez post i modlitwę dawajcie świadectwo, że należycie do mnie i żyjecie moimi orędziami. Módlcie się i szukajcie! Ja modlę się i oręduję za wami przed Bogiem byście się nawrócili, by wasze życie i wasze zachowanie było zawsze chrześcijańskie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. marzec 1999 [O] (Miesięczne)
25. maj 1999 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou