Język 
Orędzie iz Medziugorje, 13. listopad 1986r. [O]
Drogie dzieci! Także dziś wzywam was, byście modlili się całym sercem i swoje życie z dnia na dzień odmieniali. Szczególnie wzywam was, byście swymi modlitwami i ofiarami rozpoczęli życie święte, bowiem pragnę, by każdy z was, który był przy tym źródle miłości, przyszedł do raju ze szczególnym darem, który mógłby mi ofiarować, a jest nim świętość. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i z dnia na dzień przemieniajcie swoje życie, abyście byli świętymi. Będę zawsze w pobliżu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

6. listopad 1986 [O] (Tygodniowe)
20. listopad 1986 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou