Język 
Orędzie iz Medziugorje, 8. maj 1986r. [O]
Drogie dzieci! Wy jesteście odpowiedzialni za orędzia. Tu jest źródło łaski, a wy, drogie dzieci, jesteście naczyniami, które przenoszą dary. Dlatego was, drogie dzieci, wzywam, byście waszą pracę wykonywali z odpowiedzialnością. Każdy będzie odpowiadał według swojej miary. Drogie dzieci, wzywam was, byście z miłością przekazywali dary innym, a nie zostawiali je dla siebie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

1. maj 1986 [O] (Tygodniowe)
15. maj 1986 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou