Język 
Orędzie iz Medziugorje, 17. kwiecień 1986r. [O]
Drogie dzieci! Jesteście zaprzątnięci materialnymi rzeczami, a w materii zagubicie to wszystko, co Bóg wam pragnie dać. Wzywam was, drogie dzieci, byście się modlili o dary Ducha Świętego, które są wam teraz potrzebne, byście mogli dawać świadectwo o mojej tutaj obecności i o wszystkim, co wam daję. Drogie dzieci, oddajcie się Mi, bym was mogła całkowicie prowadzić. Nie zajmujcie się materialnymi sprawami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

10. kwiecień 1986 [O] (Tygodniowe)
24. kwiecień 1986 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou