Język 
Orędzie iz Medziugorje, 28. marzec 1985r. [O]
Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę was wezwać: módlcie się, módlcie, módlcie! W modlitwie poznacie najwyższą radość i wyjście z każdej beznadziejnej sytuacji. Dziękuję wam za postępy w modlitwie! Każdy z was drogi jest memu sercu i dziękuję wszystkim, którzy w swoich rodzinach rozniecili modlitwę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

24. marzec 1985 [O] (Tygodniowe)
4. kwiecień 1985 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou