Język 
Orędzie iz Medziugorje, 3. styczeń 1985r. [O]
Drogie dzieci! W tych dniach Pan udzielił wam wielkich łask. Ten tydzień niech będzie wynagrodzeniem za wszelkie łaski, którymi was Bóg obdzielił! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

27. grudzień 1984 [O] (Tygodniowe)
10. styczeń 1985 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou