Język 
Orędzie iz Medziugorje, 18. październik 1984r. [O]
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście w swoich domach każdego dnia czytali Biblię i niechaj będzie ona na widocznym miejscu, by was zawsze pobudzała do jej czytania i do modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

11. październik 1984 [O] (Tygodniowe)
25. październik 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou