Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2018r. [O]
Drogie dzieci! Niosę wam mego Syna Jezusa, który jest Królem Pokoju. On daje wam pokój i niech [ten pokój] nie będzie tylko dla was dziatki, nieście do innym w radości i pokorze. Jestem z wami i modlę się za was w tym czasie łaski, który Bóg pragnie wam dać. Moja obecność jest znakiem miłości, dopóki jestem tutaj z wami chronię was i prowadzę ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. grudzień 2018 [O] (Roczne)
2. styczeń 2019 [O] (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou