Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 2012r. [O]
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bowiem szatan jest przebiegły i wiele serc przyciąga do grzechu i upadku. Dziatki, wzywam was do świętości i byście żyli w łasce. Adorujcie mego Syna, aby On was wypełnił swoim pokojem i miłością, których pragniecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

2. październik 2012 [O] (Other)
2. listopad 2012 [O] (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou