Język 
Orędzie iz Medziugorje, 2. maj 2010r. [O] - Orędzie dla Mirjany
Drogie dzieci, dzisiaj dobry Ojciec wzywa was przeze mnie, abyście z duszą napełnioną miłością poszli duchową drogą. Drogie dzieci napełnijcie się łaską, szczerze żałujcie za grzechy i pragnijcie dobra, pragnijcie i w imieniu tych, którzy nie poznali doskonałości dobra. Będziecie milsi Bogu. Dziękuję wam.
Matka Boża pobłogosławiła wszystkich, a w szczególny sposób kapłanów.

25. kwiecień 2010 [O] (Miesięczne)
25. maj 2010 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou