Język 
Orędzie iz Medziugorje, 2. marzec 2008r. [O] - Orędzie dla Mirjany
Drogie dzieci, proszę was w sposób szczególny w tym czasie Wielkiego Postu, abyście odpowiedzieli na miłość mojego Syna, który wybrał was w sposób szczególny i posłał mnie do was. Oczyśćcie się z waszych grzechów, a w Jezusie moim Synu, rozpoznacie ofiarę pojednania, którą On wam ofiarował, za grzechy świata całego. Aby On mógł być jedynym sensem waszego życia, aby wasze życie było służbą dla miłości Bożej, mojego Syna. Dziękuję moje drogie dzieci.

25. luty 2008 [O] (Miesięczne)
25. marzec 2008 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou