Język 
Orędzie iz Medziugorje, 2. wrzesień 2007r. [O] - Orędzie dla Mirjany
Drogie dzieci, w tych czasach Bożych znaków nie bójcie się ponieważ ja jestem z wami. Wielka miłość Boga posyła mnie, abym prowadziła was do zbawienia. Dajcie mi wasze serca proste, oczyszczone przez post i modlitwę. Tylko w prostocie waszych serc jest wasze zbawienie. Ja będę z wami i was poprowadzę. Dziękuję.

25. sierpień 2007 [O] (Miesięczne)
25. wrzesień 2007 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou