Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 2005r. [O]
Drogie dzieci! Również dziś wzywam was módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki modlitwa nie stanie się waszym życiem. Dziatki, w tym czasie, w szczególny sposób modlę się przed Bogiem, aby darował wam dar wiary. Jedynie w wierze odkryjecie radość daru życia, które darował wam Bóg. Wasze serce będzie radosne, myśląc o wieczności. Jestem z wami i kocham was delikatną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Rozważanie do orędzia


25. październik 2005 [O] (Miesięczne)
25. grudzień 2005 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou