Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. sierpień 2005r. [O]
Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście żyli moimi orędziami. To jest czas, który Bóg darował wam jako czas łaski. Dlatego, dziatki, wykorzystajcie każdą chwilę i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Błogosławię was wszystkich i oręduje przed Wszechmogącym za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Rozważanie do orędzia


25. lipiec 2005 [O] (Miesięczne)
25. wrzesień 2005 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou