Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2005r. [O]
Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, byście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Niech Duch Święty, który was odnowi, wejdzie do waszych rodzin poprzez modlitwę i czytanie Pisma Świętego. W ten sposób staniecie się nauczycielami religii w swojej rodzinie. Poprzez modlitwę i waszą miłość, świat pójdzie lepszą drogą, a miłość zawładnie światem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Rozważanie do orędzia


25. marzec 2005 [O] (Miesięczne)
25. maj 2005 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou