Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. marzec 2002r. [O]
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zjednoczyli się z Jezusem w modlitwie. Otwórzcie Mu swoje serce i darujcie Mu wszystko, co w nim jest: radości, smutki i choroby. Niech będzie to dla was czas łaski. Módlcie się dziatki i niech każda chwila należy do Jezusa. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Rozważanie do orędzia


18. marzec 2002 [O] (Roczne)
25. kwiecień 2002 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou