Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. luty 2000r. [O]
Drogie dzieci! Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu, gdy to jest czas łaski, który daje wam Bóg. Wykorzystajcie ten czas i proście Boga o łaskę uzdrowienia swego serca, byście sercem patrzyli na Boga i człowieka. W szczególny sposób módlcie się za tych, którzy nie poznali miłości Bożej i swoim życiem dajcie świadectwo, tak by również oni poznali Boga i Jego nieskończoną miłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. styczeń 2000 [O] (Miesięczne)
18. marzec 2000 [O] (Roczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou