Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. styczeń 2000r. [O]
Drogie dzieci! Dziatki, wzywam was do nieustannej modlitwy. Jeżeli się modlicie jesteście bliżsi Bogu i On poprowadzi was drogą pokoju i zbawienia. Dlatego dzisiaj, wzywam was, byście dawali pokój innym ludziom. Jedynie w Bogu jest prawdziwy pokój. Otwórzcie swoje serca i stańcie się ludźmi dającymi pokój, a ludzie w was i poprzez was odkryj pokój. I tak będziecie dawać świadectwo o Bożym pokoju i miłości, które On wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. grudzień 1999 [O] (Roczne)
25. luty 2000 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou