Taal 
Boodschap, 25 april 1989 [O]
Lieve kinderen, geef je totaal aan God. Moge alles wat je bezit in de handen van God zijn. Dan zul je blijdschap in je hart hebben. Kinderen, verheug je over alles wat je hebt en dank God, want dat alles is een geschenk van God. Dan zullen jullie tijdens je leven voor alles kunnen danken en God ontdekken in alles wat Hij heeft gemaakt, zelfs in de kleinste bloem.

25 maart 1989 [O] (Maandelijks)
25 mei 1989 [O] (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen